أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث في التاريخ والتراث واللغات - محمد مقنع - درعاوة أسياد يا بقايا العبيد والغزاةالمزيد.....


درعاوة أسياد يا بقايا العبيد والغزاة


محمد مقنع

الحوار المتمدن-العدد: 6293 - 2019 / 7 / 17 - 02:17
المحور: دراسات وابحاث في التاريخ والتراث واللغات
    


قررت ان اتطرق اليوم بإسهاب لتاريخ اخواننا "درعاوة" الذين يتعرضون منذ عشرات السنين لكل اشكال الاذلال القهر والاضطهاد، بعد ان زور تاريخهم، شوهت سمعة اجدادهم، وانتزعت منهم اراضيهم لفائدة بقايا الغزاة والعبيد الاوروبيين / الاسيويين، بدعوى انهم سود افارقة لاحق لهم في أي شيء، وكان منطقة درعة تقع في سيبيريا.

ما يجب ان يستوعبه المتمزغون ومدعي "النسب الشريف"، هو اننا بقدر ما عدنا الى الماضي سنجد بان كل المؤرخين الفينيقيين الاغريق الرومان اليهود والعرب... يجمعون على ان مناطق: درعة، سوس، ماسة، حاحة، تانسيفت واسفي.. كانت مأهولة بشعوب شديدة السواد، او ما كانوا يطلقون عليهم "الاثيوبيين". وهنا يجب التفريق بين اسم "المور" الذي كان يطلق على شعب اسود / حامي كان يسكن في اقصى شمال المغرب وشمال غرب الجزائر، وبين "اثيوبيين" الذي كان يطلق على كل الشعوب الشديدة السواد او ما يسميهم علماء الأنثروبولوجيا حاليا ب "Negroid".

وهذا الامر اكده المؤرخ اللاتيني الشهير "بلينيوس الاكبر" في كتاب التاريخ الطبيعي، حيث اشار الى ان الجنرال الروماني سويتونيوس باولينوس عندما اجتاز جبال الاطلس وجد شعبا شديد السواد يسمى ب "بيرورسوس"، كما ذكر في نفس الجزء شعبا اخر شديد السواد يسمى ب "داراتيتاس"، كان يقطن في شمال طانطان غير بعيد عن شعب "فاروسيوس" ذو الاصول الفارسية.

النص الاصلي باللاتينية:

Gaius Plinius Secundus, Naturalis Historia Liber V
Suetonius Paulinus, quem consulem vidimus, primus Romanorum ducum transgressus quoque Atlantem aliquot milium spatio, prodidit de excelsitate quidem eius quae ceteri, imas radices densis altisque repletas silvis incognito genere arborum, proceritatem spectabilem esse enodi nitore, frondes cupressi similes praeterquam gravitate odoris, tenui eas obduci lanugine, quibus addita arte posse quales e bombyce vestes confici. verticem altis etiam aestate operiri nivibus.
decumis se eo pervenisse castris et ultra ad fluvium, qui Ger vocatur, per solitudines nigri pulveris, eminentibus interdum velut exustis cautibus, loca inhabitabilia fervore, quamquam hiberno tempore, experto. qui proximos inhabitent saltus, refertos elephantorum ferarumque et serpentium omni genere, Canarios appellari, quippe victum eius animalis promiscuum iis esse et dividua ferarum viscera.
iunctam Aethiopum gentem, quos Perorsos vocant, satis constat. Iuba Ptolemaei pater, qui primus utrique Mauretaniae imperitavit, studiorum claritate memorabilior etiam quam regno, similia prodidit de Atlante, praeterque gigni herbam ibi euphorbeam nomine, ab inventore medico suo appellatam. cuius lacteum sucum miris laudibus celebrat in claritate visus contraque serpentes et venena omnia privatim dicato volumine. et satis superque de Atlante.

--------

Scipione Aemiliano res in Africa gerente Polybius annalium conditor, ab eo accepta classe scrutandi illius orbis gratia circumvectus, prodidit a monte eo ad occasum versus saltus plenos feris, quas generat Africa ad flumen Anatim CCCCLXXXXVI, ab eo Lixum CCV. Agrippa Lixum a Gaditano freto CXII abesse inde sinum qui vocetur Sagigi, oppidum in promunturio Mulelacha, flumina Sububam et Salat, portum Rutubis a Lixo CCXXIIII, inde promunturium Solis, portum Rhysad-dir-, Gaetulos Autoteles, flumen Quosenum, gentes Selatitos et Masatos, flumen Masathat, flumen Darat, in quo crocodilos gigni.
dein sinum DCXVI includi montis Bracae promunturio excurrente in occasum, quod appelletur Surrentium. postea flumen Salsum, ultra quod Aethiopas Perorsos, quorum a tergo Pharusios. his iungi in mediterraneo Gaetulos Daras, at in ora Aethiopas Daratitas, flumen Bambotum, crocodilis et hippopotamis refertum. ab eo montes perpetuos usque ad eum, quem Theon Ocema dicemus. inde ad promunturium Hesperu navigationem dierum ac noctium decem. in medio eo spatio Atlantem locavit, ceteris omnibus in extremis Mauretaniae proditum


الترجمة الانجليزية:

Pliny the Elder, The Natural History, BOOK V
CHAP. 1.—THE TWO MAURITANIAS.
Suetonius Paulinus, whom we have seen Consul in our own time, was the first Roman general who advanced a distance of some miles beyond Mount Atlas. He has given us the same information as we have received from other sources with reference to the extraordinary height of this mountain, and at the same time he has stated that all the lower parts about the foot of it are covered with dense and lofty forests composed of trees of species hitherto unknown. The height of these trees, he says, is remarkable the trunks are without knots, and of a smooth and glossy surface the foliage is like that of the cypress, and besides sending forth a powerful odour, they are covered with a flossy down, from which, by the aid of art, a fine cloth might easily be manufactured, similar to the textures made from the produce of the silk-worm. He informs us that the summit of this mountain is covered with snow even in summer, and says that having arrived there after a march of ten days, he proceeded some distance beyond it as far as a river which bears the name of Ger the road being through deserts covered with a black sand, from which rocks that bore the appearance of having been exposed to the action of fire, projected every here and there localities rendered quite uninhabitable by the intensity of the heat, as he himself experienced, although it was in the winter season that he visited them. We also learn from the same source that the people who inhabit the adjoining forests, which are full of all kinds of elephants, wild beasts, and serpents, have the name of Canarii from the circumstance that they partake of their food in common with the canine race, and share with it the entrails of wild beasts.
It is a well-known fact, that adjoining to these localities is a nation of Æthiopians, which bears the name of Perorsi. Juba, the father of Ptolemy, who was the first king who reigned over both the Mauritanias, and who has been rendered even more famous by the brilliancy of his learning than by his kingly rank, has given us similar information relative to Mount Atlas, and states that a certain herb grows there, which has received the name of euphorbia from that of his physician, who was the first to discover it. Juba extols with wondrous praises the milky juice of this plant as tending to improve the sight, and acting as a specific against the bites of serpents and all kinds of poison and to this subject alone he has devoted an entire book. Thus much, if indeed not more than enough, about Mount Atlas.

--------

While Scipio Æmilianus held the command in Sicily, Polybius the historian received a fleet from him for the purpose of proceeding on a voyage of discovery in this part of the world. He relates, that beyond Mount Atlas, pro- ceeding in a westerly -dir-ection, there are forests filled with wild beasts, peculiar to the soil of Africa, as far as the river Anatis, a distance of 485 miles, Lixos being distant from it 205 miles. Agrippa says, that Lixos is distant from the Straits of Gades 112 miles. After it we come to a gulf which is called the Gulf of Saguti, a town situate on the Promontory of Mulelacha, the rivers Subur and Salat, and the port of Rutubis, distant from Lixos 213 miles We then come to the Promontory of the Sun, the port of Risar-dir-, the Gætulian Autololes, the river Cosenus, the nations of the Selatiti and the Masati, the river Masathat, and the river Darat, in which crocodiles are found. After this we come to a large gulf, 616 miles in extent, which is enclosed by a promontory of Mount Barce, which runs out in a westerly -dir-ection, and is called Surrentium. Next comes the river Salsus, beyond which lie the Æthiopian Perorsi, at the back of whom are the Pharusii, who are bordered upon by the Gætulian Daræ, lying in the interior. Upon the coast again, we find the Æthiopian Daratitæ, and the river Bambotus, teeming with crocodiles and hippopotami. From this river there is a continuous range of mountains till we come to the one which is known by the name of Theon Ochema, from which to the Hesperian Promontory is a voyage of ten days and nights and in the middle of this space he has placed Mount Atlas, which by all other writers has been stated to be in the extreme parts of Mauritania.الترجمة الفرنسية:

Pline l’Ancien – Histoire naturelle, Livre V
Chapitre I. Les Mauritanies
Suetonius Paulinus, que nous avons vu consul (an 66 après J. C.), est le premier des généraux romains qui ait dépassé l’Atlas de quelques milliers de pas : il a parlé comme les autres de la hauteur de cette montagne il a ajouté que le pied en est rempli de forêts épaisses et profondes que forme une espèce d’arbres inconnus : la hauteur de ces arbres est remarquable le tronc sans au-delà est brillant le feuillage est semblable à celui du cyprès il exhale une odeur forte, et est revêtu d’un léger duvet avec lequel, par le travail de l’art, on pourrait faire des étoffes comme avec la soie. Le sommet de la montagne est couvert, même en été, de neiges épaisses. Suetonius Paulinus rapporte qu’il arriva à l’Atlas en dix journées de marche, et qu’au-delà, jusqu’à un fleuve qui porterait le nom de Ger, on traverse des déserts couverts d’un sable noir, au milieu duquel s’élèvent, d’intervalle en intervalle, des rochers comme brûlés que ces lieux sont inhabitables à cause de la chaleur, même en hiver, et qu’il l’a éprouvé que ceux qui habitent les forêts voisines, remplies d’éléphants, de bêtes féroces et de serpents de toute espèce, s’appellent Canariens, attendu qu’ils vivent comme des chiens, et qu’ils partagent avec ces animaux les entrailles des bêtes fauves. Il est assez bien établi que la nation des Ethiopiens, appelés Pérorses, est-limit-rophe de ces contrées. Le père de Ptolémée, Juba, qui le premier régna sur l’une et l’autre Mauritanie, et qui est encore plus célèbre pour ses travaux littéraires que pour sa royauté, a donné les mêmes détails sur l’Atlas. Il ajoute qu’il y naît une herbe appelée euphorbe, du nom de son médecin, qui en fit la découverte il donne des louanges merveilleuses au suc laiteux de cette plante comme propre à éclaircir la vue, et à combattre la morsure des serpents et toute espèce de venin. Il a consacré un volume particulier à ce sujet. En voilà assez et trop sur l’Atlas.

--------

Scipion Émilien commandant en Afrique, l’historien Polybe reçut de lui une flotte avec laquelle il fit un voyage d’exploration dans cet autre monde. Il a raconté qu’allant de l’Atlas au couchant on trouve des forêts pleines des animaux propres à l’Afrique jusqu’au fleuve Anatis, dans un espace de 485.000 pas que du fleuve Anatis au Lixus il y a 205.000 pas, et du fleuve Lixus au détroit de Cadix 112.000 pas que le golfe qu’on rencontre en venant de ce détroit s’appelle Saguti qu’on trouve la ville et le cap de Mulelacha, les fleuves Subur et Sala, le port Rutubis à 213.000 pas du Lixus le promontoire du Soleil, le port Risar-dir-, les Gétules Autololes, le fleuve Cosenus, les Scelatites et les Masates, le fleuve Masatat, le fleuve Darat, où vivent des crocodiles puis un golfe de 616.000 pas, formé par un cap du mont Barce, cap qui se prolonge à l’occident et qu’il appelle Surrentium puis le fleuve Palsus, au-delà les Ethiopiens Pérorses, et derrière eux les Pharusiens, les Gétules Dariens,-limit-rophes des Pharusiens dans l’intérieur sur la côte, les Éthiopiens Daratites, le fleuve Bambotus, rempli de crocodiles et d’hippopotames plus loin, des chaînes continues de montagnes, jusqu’à celle que nous appellerons Théon Ochema (VI, 35). De là jusqu’au promontoire Hespérien, Polybe évalue la distance à dix jours et à dix nuits de navigation au milieu de cet intervalle il a placé (VI, 30, 2) le mont Atlas, que tous les autres ont mis à l’extrémité de la Mauritanie.وفي كتاب رحلة سيلاكس الذي يعود للقرن السادس قبل الميلاد، تحدث الرحالة الاغريقي عن شعبين من الاثيوبيين، الاول يقطن على ضفاف نهر تانسيفت، والثاني في مدينة الصويرة وصفه بالأجمل في العالم، وقال بان طول رجاله يتراوح بين 182.88 سنتيمتر و 228.6 سنتيمتر.


VOYAGE DE SCYLAX DE CARYANDE, EN EUROPE, EN ASIE ET EN LYBIE
Au haut du promontoire est un grand autel consacré à la douleur et à Neptune. Sur cet autel, que l on dit construit avec beaucoup d art, sont des images de lions, de dauphins. Sur le promontoire Solœnte, coule un fleuve qu on appelle Xion, et dont les bords sont habités par une tribu d Ethiopiens, appelés sacrés. Près de là est l île Cerné

--------

Tous les comptoirs qui sont dans ces parages, appartiennent aux Phéniciens. Lorsqu’ils arrivent dans l’île de Cerné, ils amarrent leurs bâtiments, tendent leurs tentes et, à l’aide de petits vaisseaux plats, ils transportent leurs marchandises sur le continent. Ceux avec lesquels ils trafiquent, sont les Ethiopiens. Ils leur vendent des peaux de cerfs et de lions, et des pierres précieuses, des peaux et des dents d’éléphants, et des troupeaux de bêtes domestiques. Les plus riches ameublements de ces Ethiopiens consistent dans des vases ciselés et dans des bouteilles d’ivoire: Les femmes ont pour ornement des bracelets d’ivoire. Ils emploient aussi cette parure pour décorer leurs cheveux Ces peuples sont, de tous ceux que nous connaissions, les plus grands car ils ont plus de quatre coudées de haut : quelques-uns même ont jusqu’à cinq coudées. Ils portent la barbe et les cheveux longs ce sont les plus beaux hommes de la terre. Celui qui, parmi eux, a la plus belle taille devient leur chef. Ils sont excellents cavaliers, et archers très adroits. Ils décochent leurs flèches, durcies au feu, avec une dextérité merveilleuse Les négociants Phéniciens portent aussi à ces peuples de l’onguent d’Egypte, des béliers châtrés, des tuiles attiques et des vases. C’est pendant les fêtes de la nation que se fait ce commerce de la vaisselle. Les Ethiopiens sont carnivores et emploient le lait pour leur boisson cependant ils ont l’usage du vin qu’ils tirent en abondance des vignes qu’ils cultivent. Ils ont une grande ville où les Phéniciens vont porter leurs marchandises. Quelques-uns prétendent que les Ethiopiens habitent un vaste territoire qui confine par l’intérieur des terres à l’Egypte, et de l’autre à la mer. Ils assurent que la Libye n’est autre chose qu’une presqu’île.وهو ما اكده اليهود الذين لجأوا الى المنطقة بعد تدمير الهيكلين الاول والثاني، اذ جاء في مخطوط تيليت:

قديما، كان يسمى وادي درعة بوادي الزيتون. انه الموطن الاصلي لأبناء كوش (اليهود يطلقون اسم "الكوشيين" على اشد البشر سوادا، وهي كلمة مرادفة ل "أثيوبيين" الاغريقية) بن حام بن نوح، الذي اطلق على الجبلين اسم تزروت.

ابناء كوش كانوا مسيحيون وكان لديهم ملك يحوز جيشا تعداده 4000 رجل من عشيرة كوش بن نوح. هذا الملك حكم الغرب لمدة 300 سنة، ثم تحالف مع المسيحيين. كان في تزروت حيث كان افرايم (يهودي) الذي اضطر الى الفرار من بلد الى اخر حتى استقر في ماسة التي بقي فيها مدة طويلة، قيل بانه ينحدر من سيدنا يعقوب النبي. عندما توفي افرايم دفن في تامكروت القديم. ترك اثني عشر طفلا، خلفه واحد منهم يسمى يوسف ابن يعقوب. اخ يعقوب او "سموهايين" بقي تحت قيادة يوسف.


LE MANUSCRIT DE TILIIT
"Autrefois, oued Dra s appelait oued Zitoun (rivieres des Oliviers"). C est le tres ancien pays des enfants de Koush ben Ham ben Nouah, lequel a fait les deux montagnes appelees Tazrout.

"Les enfants de Koush etaient chretiens et ils avaient un roi dont l armee comptait quatre mille hommes, du clan de Koush ben Nouah. Ce roi regna sur l Ouest pendant trois cents ans, puis il s allia aux chretiens. Il etait a Tazrout ou etaient Ephraim, qui dut s enfuir de pays en pays jusqu a Massa, ou il resta longtemps on disait qu il descendait de Sidna Jacob Ennebi. Quand Ephraim mourt, on l enterra a Tamegrout elKhdim ("l Ancienne"). Il laissa douze enfants l un d eux, Joseph, fils de Jacob, lui succeda. Le frere de Jacob ou Smouhyin demeura sous le commandement de Joseph.


ولما غزا المسلمون شمال افريقيا في القرن السابع الميلادي نزحت الكثير من القبائل الليبية والتونسية الى الجزائر والمغرب هربا وخوفا من بطش الفاتحين، كقبيلة مكناسة الطرابلسية التي استقرت جماعة صغيرة منها تعتنق مذهب الخوارج الصفرية في درعة وبايعت رجلا اسودا من وجهاء المنطقة يدعى "عيسى بن مزيد الاسود" زعيما لها (حكم امارة سجلماسة لمدة 15 سنة)، وعندما اشتد عودها وكثر تعدادها انقلبت عليه وقتلته بأبشع الطرق (بعد ان اطعمها من جوع وامنها من خوف) بمساعدة الخارجي "ابا الخطاب" الذي وصل الى سجلماسة بعد ان اخضع كل شرق المغرب بقوة السلاح.

اذ يقول أبو عبيد عبد الله بن عبد العزيز بن محمد البكري الأندلسي في كتاب المسالك والممالك: "وكان فيهم أبو القاسم سمجوا بن واسول المكناسي، أبو اليسع المذكور وجد مدرار، لقي بإفريقية عكرمة مولى ابن عباس وسمع منه، وكان صاحب ماشية، وكثيرا ما ينتجع موضع سجلماسة، فاجتمع إليه قوم من الصفرية فلما بلغوا أربعين رجلا قدموا على أنفسهم عيسى بن مزيد الأسود وولوه أمرهم، فشرعوا في بنيان سجلماسة وذلك سنة أربع ومائة".

وتابع عن عيسى بن مزيد الاسود مؤسس مدينة سلجماسة، قائلا: "وكان رجلا عاقلا يحسن التدبير فقام بأمرهم وعمر البلاد وانتفعت به العباد".

واضاف عن مقتل عيسى: "فأول من وليها عيسى بن مزيد ثم أنكر أصحابه الصفرية عليه أشياء، فقال أبو الخطاب وما لأصحابه في مجلس عيسى: السودان كلهم سراق حتى هذا. وأشار إلى عيسى فأخذوه وشدوه وثاقا إلى شجرة في رأس جبل وتركوه كذلك حتى قتله البعوض، فسمي ذلك الجبل جبل عيسى إلى اليوم". (هذا ما تجلبه لكم طيبتكم ونبل اخلاقكم يا سود).وبعد الصفرية المكناسيون هاجرت قبيلة زناتة الى منطقة درعة في القرن الحادي عشر الميلادي بعد ان ارغمت على اخلاء تونس من طرف قبيلة بني هلال. يقول ابن خلدون في تاريخه:

"غلب الهلاليون قبائل زناتة على جميع الضواحي وأزاحوهم عن الزاب وما إليه من بلاد إفريقية، وانشمر بنو واسين هؤلاء من بني مرين وعبد الواد وتوجين عن الزاب إلى مواطنهم بصحراء المغرب الأوسط من مصاب وجبل راشد إلى ملوية فيكيك. ثم إلى سجلماسة ولاذوا ببني ومانوا وبني يلومي ملوك الضواحي بالمغرب الأوسط، وتفيّؤا ظلّهم واقتسموا ذلك القفر بالمواطن، فكان لبني مرين الناحية الغربية منها قبلة المغرب الأقصى بتيكورارين ودبّروا إلى ملوية وسجلماسة، وبعدوا عن بني يلومي إلا في الأحايين وعند الصريخ، وكان لبني يادين منها الناحية الشرقية قبلة المغرب الأوسط ما بين فيكيك ومديونة إلى جبل راشد ومصاب".الان من هو الغريب والعبد يا قبائل: أيت عطا، أيت يافلمان، أيت مرغاد، أيت حديدو، أيت زديك، أيت عياش، أيت يعزى، أيت أوفـلا، أيت سغروشن وبني جيل؟


اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
نادية خلوف كاتبة واديبة وناشطة نسوية من سوريا في حوار حول تجربتها الحياتية ونضالها اليساري والنسوي
أحمد عصيد كاتب وباحث في حوار حول الدين و الاسلام السياسي والانتقال الديمقراطي والقضية الأمازيغية


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايلرأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- كفوا عن ترهاتكم، فالقديس أوغسطين كان فينيقيا
- عمالة ال الخطابي للمستعمر الاسباني ثم تحالفهم مع الالمان
- احد عشر قرنا (711 - 1850) من استعباد البيض الاوروبيين في شما ...
- كفى تخريفا يا بقايا الغلمان والعبيد، فالمور كانوا سود واشداء ...
- عمالة البربر لفرنسا واسبانيا
- زواوة꞉ قرون من العمالة والارتزاق
- العبودية لم تكن مرتبطة بالسود
- الفصل العنصري في دول شمال افريقيا
- حركة مازيكوم لاسترجاع حقوق السود التاريخية في شمال افريقيا


المزيد.....
- لبنان.. آمال المواطنين بالتغيير تتلاشى وشبح الحرب الأهلية يع ...
- لبنان.. آمال المواطنين بالتغيير تتلاشى وشبح الحرب الأهلية يع ...
- الصين تختبر صاروخا فرط صوتي قادر على عبور القطب الجنوبي
- روسيا تعلن عن الشرط الأساسي لتطبيع العلاقات مع الناتو
- روسيا تعلق أعمال بعثتها لدى منظمة حلف شمال الأطلسي وتنهي تمث ...
- الاتحاد الأوروبي: لا محادثات في بروكسل الخميس مع إيران بشأن ...
- الموت يغيّب كولن باول المدافع عن الحرب في العراق
- نيجيريا: مقتل 30 شخصا بنيران مسلحين في ولاية سوكوتو شمال الب ...
- سعوديات بـ ”البكيني“ وحفلات رقص ليلية على شاطئ جدة
- فيضانات الهند: قتلى ومنازل تجرفها السيول بولاية كيرالا الجنو ...


المزيد.....

- التدخلات الأجنبية في اليمن القديم / هيثم ناجي
- الإنكليزية بالكلمات المتقاطعة English With Crosswords / محمد عبد الكريم يوسف
- الآداب والفنون السومرية .. نظرة تاريخيّة في الأصالة والابداع / وليد المسعودي
- صفحات مضيئة من انتفاضة أربيل في 6 آذار 1991 - 1-9 النص الكام ... / دلشاد خدر
- تشكُّل العربية وحركات الإعراب / محمد علي عبد الجليل
- (ما لا تقوله كتب الاقتصاد) تحرير: د.غادة موسى، أستاذ العلوم ... / محمد عادل زكى
- حقيقة بنات النبى محمد / هشام حتاته
- كيف ومتى ظهرت العربية بصورتها الحالية / عزيزو عبد الرحمان
- الحلقة المفرغة لتداول السلطة في بلدان الوطن العربي و العالم ... / محمد عبد الشفيع عيسى
- دور الزمن في تكوين القيمة / محمد عادل زكى


المزيد.....

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث في التاريخ والتراث واللغات - محمد مقنع - درعاوة أسياد يا بقايا العبيد والغزاة