ترجم الموضوع الى العربية
 ترجم محتوى الصفحة الى الانكليزية باستخدام خدمة كوكول - الموقع غير مسؤول عن الترجمة

En andra revolution i Egypten

Emma Lundström
2011 / 7 / 17


16 juli 2011

Förra fredagen uppmanades folket att komma till en andra revolution på Tahrirtorget i Egypten. I tisdags pågick protesterna fortfarande och en stor demonstration hölls. Många har stannat på torget över nätterna för att återigen sätta tryck på det militära rådet: alla krav på listan från revolutionens första dagar måste uppfyllas och de ansvariga för förtryck och våld ställas inför rätta.

Tahrirtorget är återigen fyllt till brädden, och enligt tidningen Al Masry Al Youm blockerar demonstranterna den stora myndighetsbyggnaden Mugamma som ligger precis vid torget – något som har gjort att en hel del personal istället för att gå till jobbet anslutit sig till protesterna. I likhet med många andra är de missnöjda med den långsamma förändringstakten.
Förutom kraven på att de ansvariga för övervåldet från polisens sida ställs inför rätta och på att de militära rättegångarna mot civila upphör, finns det krav som hänger samman med den budget som presenterades häromveckan. En budget som är en besvikelse när det gäller social jämställdhet. ”Social rättvisa” var ett av de främsta kraven som hördes på Tahrirtorget i vintras och att budgeten nu enligt flera källor är förmånlig endast för de rika får konsekvenser.
”Folket vill att regimen faller”, har varit det vanligaste slagordet runtom i Nordafrika och Mellanöstern denna vår, men det är inte bara regimen som ska falla utan hela det system av ojämställdhet och klyftor som varit dess bas.
Trots folkets protester ser det inte ut att finnas några planer på att ändra den nya budgeten som trädde i kraft den 1 juli. Ahram Online skriver att även om folket vill ha en ny budget där fördelningen är en annan, så är det militära styret och regeringen inte av samma åsikt. Enligt tidningen verkar premiärminister Essam Sharaf alltså helt ha avfärdat ett av revolutionens främsta krav: att formulera en ny budget som gagnar de fattiga istället för de rika.

Stora nedkärningar
De största nedskärningarna gjordes i lönesektorn, sociala utgifter och offentliga investeringar. De fattigaste får inga skattelättnader, samtidigt som de rika slipper ökade skatter på egendom och kapital. Minimilönen blev lägre än man först sagt, pensionsreformen slopas, de fattigaste människorna kan inte vänta sig hjälp, arbetslöshetsersättningen skars ned till hälften, allt enligt en sammanställning från Ahram Online.
Bara några timmar efter att finansdepartementet publicerade en tabell med statistik över nedskärningarna på sin hemsida tog de bort den igen, Ahram Online misstänker att de vill undvika kritik.
Det är inte bara på Tahrirtorget i Kairo som bristen på transparens väcker ilska, även på andra torg runt om i Egypten hörs protester, och i Suez är det riktigt oroligt eftersom det finns krafter där som vill stänga av kanalen vilket skulle tvinga militären att ingripa.
Innan tisdagens demonstration ens kom igång hann tältlägret i Tahrirs mitt bli attackerat av ett trettiotal män med knivar och påkar. Demonstranterna lyckades driva bort dem utan att blanda in polisen. Sedan kom en varning från det militära rådet. Varningen lästes upp av en general i statlig TV och anses vara den allvarligaste varningen sedan generalerna tog över efter störtandet av Hosni Mubarak. Den hotfulla tonen kan tyda på att generalerna börjar tappa tålamodet när det gäller demonstrationer och strejker, skriver Associated Press.
Att hålla demonstration och marsch på en tisdag är – enligt vad tidningen Al Masry Al Youm kan utläsa från Koalitionen för den andra revolutionens Facebooksida – ett sätt att visa att revolutionen pågår, inte bara på fredagar.
Emma Lundström
Add comment
Rate the article

Bad 12345678910 Very good
                                                                                
Result : 93% Participated in the vote : 3